DELA

Tallink Silja beställer nytt

Tallink Silja bygger en ny skyttelfärja till linjen Helsingfors–Tallinn. Fartyget byggs i Raumo och ska tas i bruk 2021.
Varvet Rauma Marine Constructions (RMC) ska satsa på energisnåla lösningar och målet är att färjan ska vara så energieffektiv och miljövänlig som möjligt. Fartyget ska till stor del fungera på flytande naturgas för att minska på koldioxidutsläppen.

Fartyget är värt omkring 250 miljoner euro. Planerandet av bygget börjar på våren, byggandet inleds 2020 och färjan ska bli klar under 2021. Fartyget kommer att rymma 2 800 personer.

Varvet har i dag drygt 80 anställda, men för byggandet krävs omkring 1 500 årsverken.

Fyra av Tallinks fartyg har tidigare byggts på varvet i Raumo och två har planerats där. Det senaste fartyget som byggdes är Baltic Queen som blev färdigt 2009 och kör i dag mellan Tallinn och Stockolm.

SPT/Nya Åland, Emma Harald