DELA
Foto: Stefan Öhberg

Strejkvarsel för sjöfarten

Sjömans-Unionen lämnade i kväll strejkvarsel som gäller hela den finska handelsflottan, även isbrytarna.

Det skriver Hans Ahlström, vice verkställande direktör vid Rederierna i Finland, i ett pressmeddelande som sändes ut klockan 19.29.

För Nya Åland bekräftar Ahlström att strejkvarslet gäller även färjtrafiken.

– Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes i början på februari. Sjömansunionen kräver löneförhöjningar på över 2,2  % för första året och textändringar som har minst lika stora kostnadseffekter. Kravet för andra året är likaså över 2,5 % löneförhöjning, sägs vidare i pressmeddelandet.

Om det blir strejk inleds den den 1 mars klockan 10.

Läs mer i fredagens Nya Åland!

Texten är uppdaterad angående lönekravet för det första året.