DELA
Foto: Wilhelm Mattsson

Svinö färjfäste är avspärrat för räddningsoperation

Polisen har delvis spärrat av området vid Svinö färjfäste i Lumparland.

– Obehöriga eller nyfikna belastar det trafikområdet som krävs för räddningsoperation och evakuering i området. Myndigheter är på plats. Polisen upprätthåller allmän ordning och säkerhet i samarbete med Gränsbevakningsväsendet, vi ber folk vänligen inte belasta vägnätet i området.

Läs mer om Amorella grundstötning här