DELA
Foto: Jonas Edsvik

Amorellas grundstötning utredd av Olycksfallsutredningscentralen

Två rekommendationer till Viking Line om underhåll samt kommunikation mellan brygga och maskin, en till gränsbevakningen och en till Traficom: det är kontentan av Olycksutredningscentralens utredningsrapport om Amorellas grundstötning förra hösten.

Under utredningen upptäcktes brister i underhållet för fartygets kritiska anordningar, däribland ventilen till enheten för justering av propellerstigningen på Amorella. Utredningsledare Risto Haimila eftelyser ett tätare samarbete mellan tillverkarna och leverantörerna samt slutanvändarna.

Olycksutredningscentralen vill även se över sjöräddningsberedskapen i storolyckssituationer.

”Nu tog det sjöräddningscentralen nästan en halv timme att genomföra alarmeringarna i det första skedet. Kommunikationen med olycksfartyget blev lidande och information om händelsen förmedlades inte genast till alla aktörer. Det är klart att man inte kan ha x antal människor som bara sitter i beredskap, men något måste göras så att vi är redo att agera snabbare när en situation inträffar och får igång räddningsåtgärderna”, säger Olycksutredningscentralens direktör professor Veli-Pekka Nurmi.

Olycksutredningscentralen ger fyra säkerhetsrekommendationer på basis av utredningen. Två av dem är riktade till Viking Line Abp. Dessa rekommendationer gäller underhållsåtgärderna på fartyget samt samarbetet mellan kommandobryggan och maskinkontrollrummet. Vidare vill Olycksutredningscentralen att Gränsbevakningsväsendet utvecklar sjöräddningsberedskapen i storolyckssituationer.

Den sista rekommendationen är riktad till Traficom. Klassningssällskapen behöver en anvisning från myndigheterna för att bedöma konsekvenserna av förändringar på kommandobryggan med tanke på navigeringssäkerheten.

Det var den 20 september förra året som Viking Lines m/s Amorella hamnade utanför farledsområdet och fick bottenkänningar i Apotekarfaret i Skärgårdshavet. Ett tekniskt fel låg bakom olyckan. Fartyget kördes avsiktligt upp på stranden vid en närliggande holme för att stabilisera situationen och evakuera passagerarna.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp