DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Styrelsen har hanterat ärendet på rätt sätt”

– Jag tycker att styrelsen har hanterat ärendet på rätt sätt, säger hamnbolagets vd Leif Ahlqvist om att styrelsens har gett honom en skriftlig anmärkning.
Som Nya Åland redogjorde för i fredagens tidning betyder anmärkningen egentligen inget, annat än att det är en markering från styrelsens sida att fel har begåtts.

Vilka rutiner kommer att förändras i bolaget utgående från styrelsens beslut?
– Den saken har vi inte börjat diskutera ännu så det är för tidigt att säga. Det är styrelsen som ska ta fram nya rutiner. Nu behöver vi arbetsro. Nu vänder vi blad och jobbar framåt.

Hur går det med de ramavtal som nu pågår i olika upphandlingsärenden?
– Styrelsen har gett tjänstemännen i uppdrag att slutföra upphandlingen. Det finns inget datum utan det ska göras så småningom. jag känner inte till den exakta tidtabellen eftersom jag inte alls är involverad.

Leif Ahlqvist framhåller att han inte är med och väljer entreprenörer – det gör tjänstemännen.

Läs hela artikeln i söndagens Nya Åland, samt mera om hamnbolaget i Nya Åland i morgon.