DELA
Foto: Jonas Edsvik

Det blir specialrevision av hamnen

En specialrevision av Mariehamns hamns upphandlingar ska göras. Det beslutade en enhällig stadsstyrelse under torsdagen.

– Det gäller att återställa förtroendet för bolaget, säger Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen.
Mariehamns hamns vd Leif Ahlqvist fick i maj i år skriftliga anmärkningar av styrelsen för hamnbolaget för bland annat bristande intern kontroll och direktupphandlingar. Orsaken var att Ahlqvist, genom bolaget Mariehamns hamn, under sex års tid köpt tjänster från en till sig närstående persons företag. Det rör sig om en totalsumma på 424 000 euro.

Med anledning av dessa oklarheter ville stadsdirektör Barbara Heinonen att staden begär en specialrevision av upphandlingarna. Och så blev det, då en enhällig stadsstyrelse under torsdagseftermiddagen röstade ja till att göra en specialrevision.

– Det är helt okej att man reder ut det om det är så att det finns funderingar och misstankar, säger stadsstyrelsens ordförande Tage Silander (M) som tidigare sagt att han inte anser att en ny revision är nödvändig.

Ålands framtids representant Birgitta Johansson avlägsnade sig som jävig när ärendet om hamnen behandlades. Hennes ersättare Anton Göthlin föreslog att stadsstyrelsen skulle förklara att man inte har förtroende för hamnbolaget. Ingen av de återstående medlemmarna röstade dock för Göthlins förslag.