DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stormen tema för lagtingets frågestund

Kan landskapsregeringen tänka sig att tillsätta en stormkommission för att utreda hur arbetet efter stormen fungerade? Och kan landskapsregeringen ge stöd åt privata radiostationer för att sköta public service-uppgifter?

Förra veckans storm dominerade frågestunden i lagtinget igår.
Årets första plenum i lagtinget inleddes med en frågestund. Roger Nordlund (C) frågade lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om landskapsregeringen skulle vara beredd att tillsätta en stormkommission när den akuta krisen är över, för att utreda hur arbetet i sviterna av stormen har fungerat.

Katrin Sjögren svarade att samrådsdelegationen som sammanträdde på onsdagen var överens om att man ska sammanställa en rapport efter att krisen är över.

– Den rapporten kan sedan ligga till grund för en ordentlig utvärdering, sa hon.

Roger Nordlund ville sedan veta om man planerade att söka det bidrag från staten som Åland är berättigat till efter naturkatastrofer. Han passade också på tacka för medias insats, särskilt med tanke på ”katastrofen” som drabbade Ålands Radio när sändningen låg nere.

Katrin Sjögren svarade att problemet med Smedsbölemasten ska ”utredas grundligt” och att det var ett ”allvarligt fel”. Hon menade dock att den akuta situationen först måste lösas innan landskapsregeringen kan börja titta på möjligheten att söka bidrag.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!