DELA
Foto: Jonas Edsvik

Stan planerar nytt daghem nästa år

Socialnämnden vill inleda planeringen av ett nytt daghem i Strandnäs nästa år. Man vill också planera en ombyggnad av Odalgården för att öka antalet platser.
Socialnämnden godkände i onsdags verksamhetsplanen för nästa år. Där framkommer att planeringen för det nya daghemmet ska inledas nästa år.

– Det ska bli vid lärarbostäderna i Strandnäs. Det är brist på daghemsplatser i norra stan. Vi har ju byggt ut i södra stan de senaste åren, säger Susanne Lehtinen, socialdirektör.

Odalgården ska också byggas ut. Det här för att utnyttja fastigheten optimalt och för att utöka antalet platser.

I verksamhetsplanen ingår också att utreda möjligheten att återinföra en extra avgiftsfri månad alternativ en extra avgiftsreducerad månad inom barnomsorgen. Daghemmen ska också få en elektronisk närvarohantering.

Tallbackens personal ska utökas och omstruktureras för att minska mängden tid personalen jobbar ensam, för att öka säkerheten.

Under nästa år vill man följa upp och eller utvärdera sju områden, bland annat personalomsättningen, kundundersökningar inom barn- och äldreomsorg och äldreomsorgens åtgärdsplan gällande treskiftesarbete.