DELA
Foto: Stefan Öhberg

Stadsdirektören kritiserar fyrverkeriinitiativ

– Stadsstyrelsen ska inte blanda sig i frågan om det skall arrangeras ett nyårsfyrverkeri eller inte.

Det anser stadsdirektör Barbara Heinonen.
Frågan om Mariehamns nyårsfyrverkeri behandlas i stadsstyrelsen på torsdag då man tar upp det initiativ som styrelsens ordförande Petri Carlsson (MSÅ) och ledamot Nina Lindfors (MSÅ) lämnat in.

Det här är en fråga som överhuvudtaget inte hör till stadsstyrelsen, anser Barbara Heinonen.

– Enligt vår förvaltningsstadga är det kultur- och fritidsnämnden som ska fatta beslut både om det ska ordnas fyrverkeri och om hur mycket pengar det i så fall ska få, säger hon.

I sin beredning av ärendet skriver hon bland annat så här:

Stadsstyrelsen bör inte blanda sig i frågan om huruvida det skall arrangeras ett nyårsfyrverkeri eller ej. Ett dylikt förfarande skulle sätta stadens styrsystem som bygger på att respektive nämnd och förvaltning ges dels bindande ekonomiska ramar och dels frihet inom de ramarna att agera för att förverkliga stadsfullmäktiges målsättningar för respektive verksamhet ur spel. Det skulle även vara oförenligt med den ledarskapsfilosofi som tillämpas i staden och som bygger på att ansvar och befogenheter följs åt.

Lär mera i tisdagens Nya Åland.