DELA
Foto: Joakim Holmström

Staden polisanmäler tidigare Enerexit-styrelse

Mariehamns stadsstyrelse beslutade under torsdagens möte att att polisanmäla den tidigare Enerexit-styrelsen.

I det preliminära protokollet framgår det att styrelsen vill att man ”sakligt prövar ansvarsfrågan och konsekvenserna av de brott mot jävs- och upphandlingsreglerna samt övriga problem som uppstått i samband av de brott mot den tidigare styrelsens hantering av verksamheten samt vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att stadens skattebetalare och elkunder kostnadsmässigt ska drabbas så minimalt som möjligt”.

För att påskynda processen beslöt stadsstyrelsen att de genom stadsdirektör Barbara Heinonen gör en brottsanmälan gällande den tidigare styrelsens handlande.

Böge Holmberg, Sune Axelsson och Birgitta Johansson satt fram tills i förra veckan i Enerexits styrelse.

Böge Holmberg, som var styrelseordförande, har medgett att han hela tiden vetat att det inte varit helt korrekt att fakturera sig själv, men att det problemet glömdes bort när stadsstyrelsen inte ville träffa Enerexits styrelse under vårvintern.

Klicka HÄR för att läsa intervjun med Böge Holmberg.

Läs mer i fredagens Nya Åland!