DELA
Hela fasta Åland består av rapakivigranit (rödstreckat område). Sprickzonen på fasta Ålands östra sida börjar vid Lemlands sydspets och går vidare mot nordost förbi Föglö mot Mosshaga och Seglinge och vidare norrut. Skissen har gjorts utifrån rapporten Rapalivi granites and postorogenic granites of Southwestersn Finland, Geologiska forskningscentralen 1989, sidan 11.

Sprickzonen går runt hela fasta Åland

Sprickzonen i berggrunden väster om Föglö är betydligt längre än 10 kilometer. I själva verket går den runt hela fasta Åland.