DELA
Foto: Päivi Mattila

”Som att 45 000 personer skulle skita rätt i sjön”

Vattenlagen borde träda i kraft vid årsskiftet, anser Simon Holmström (HI), eftersom tio fiskodlingar ska få sina tillstånd prövade nästa år. Om vattenlagen inte godkänns anser han att Åland inte klarar EU:s krav. I onsdagens debatt jämförde han utsläppen från fiskodlingen med att släppa ut orenat avlopp från ett samhälle med 45 000 invånare.