DELA
Foto: Heidi Hendersson
Björn Rhodin skiljer på smärta och lidande. ”Någon kan leva med långvarig smärta och ändå ha roligt. Lidandet är då lågt medan smärtan kan vara hög.”

”Smärta är en varningssignal”

Stress och smärta hör ihop.