DELA
Foto: Stefan Öhberg

Småföretagen inte nöjda med stödpaketet

Lånegarantier är ett för trubbigt instrument för de åländska småföretagen. I stället behövs akuta, direkta likviditetsstöd. Det är budskapet från de företag som besvarat en enkät genomförd av Ålands Näringsliv. Näringsminister Fredrik Karlström försvarar dock landskapsregeringens stödpaket.
Deltagarna i enkäten domineras av små företag: 87,4 procent har 7 eller färre anställda. I enkäten märks att coronaviruset slår hårt mot de åländska företagen.

– Resultaten pekar på en klar negativ påverkan på företagens försäljning. Många företag har fått se sin verksamhet kraftigt minska de senaste veckorna och flera företag anger att konkursrisken har ökat väsentligt, skriver Ålands Näringsliv.

Turist- och detaljhandelsföretagen har drabbats hårdast, medan primärnäringarna och industrin noterar en ökad efterfrågan.

Svårt för enmansföretag

Många av de deltagande företagen saknar anställda helt. Trots det är det 40 procent som svarar att de genomfört personalåtgärder av olika slag. 4 procent anger att de rekryterar.

Av svaren att döma kan majoriteten av företagen klara sig ett tag, men inte om situationen förlängs i många månader.

Hela 56 procent svarar nej på frågan om likviditetsstödet hjälper dem att klara krisen. Ålands Näringsliv bedömer att detta beror på att lånegarantier i praktiken kan vara omöjliga för enmansföretag att ta del av. I stället lägger enmansföretagarna verksamheten på is och ansöker om temporär dagpenning hos Ams.

– Under tiden vi har undantagstillstånd vill man ha direkta likviditetsstöd och dessa behövs akut! Företagen blöder, ser en mycket oviss framtid och har nu en enda möjlighet: att avveckla verksamheten, skriver Ålands Näringsliv.

”Ett bra paket”

Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) försvarar dock landskapsregeringens stödpaket.

– Enmansföretagare och småföretagare har rätt att anmäla sig till Ams om de har förlorat sina inkomster och få nästan 1 300 euro i månaden i tre månader. Till detta kan man ansöka om kortsiktigt likviditetslån,

Den åländska modellen är enligt Fredrik Karlström långt smidigare och förmånligare än den i riket, där man måste involvera kommunens socialkansli och där beloppet är betydligt lägre. Han är dock medveten om att 1 300 euro knappast räcker till en företagares privata uppehälle plus företagets fasta kostnader.

– Man måste göra fler åtgärder: förhandla med sin hyresvärd, be om uppskov på låneamorteringar, se över sitt likviditetsbehov. Det här är första hjälpen. Ser vi inte ljus i tunneln efter sista juni så krävs det helt andra åtgärder. Jag förstår att om man får frågan om man vill ha lån eller bidrag så är svaret ganska enkelt, men med det här paketet täcker vi upp så att ingen ska behöva gå i likviditetskonkurs.

Landskapsregeringen har hittills hunnit fatta beslut om cirka 50 000 euro i garantier, där varje företag har fått 10 000-11 000 euro i stöd.

– Den första veckan har det varit många småföretagare som ansökt och många mindre lån som betalats ut. Nu är det en del större företag på gång att behandlas.

Fredrik Karlström ser de närmaste veckorna som avgörande.

– Allt beror på hur smittan eskalerar, om vi lyckas trycka ner kurvan och på hur sommaren ser ut.

 

ENKÄTEN I ETT NÖTSKAL

– 114 företag deltog i enkäten. 87,4 procent av deltagarna har 7 anställda eller färre. 65,8 procent har 0-2 anställda.
– Största branscher var handel (34,2 procent), hotell och restaurang (16,7 procent) och information/kommunikation (12,3 procent).
– 51,8 procent svarar att deras omsättning minskat kraftigt. Bara 6 procent svarar att den ökat.
– 70,3 procent svarar att deras verksamhet påverkas i flera månader framöver. 18 procent svarar att den påverkas i flera år.
– 40 procent har genomfört permitteringar, uppsägningar eller samarbetsförhandlingar.
– 56 procent svarar nej på frågan om likviditetsstödet är till hjälp för dem. 9 procent svarar ja.
– Företagen efterlyser direkta likviditetsstöd för att akut täcka sina fasta kostnader och undvika konkurs.