DELA
Foto: Ida K Jansson
Det är Mise som ansvarar för att lokalisera och verkställa skrotningsförfarandet för kommunernas del.

Skrotbilar kan övergå i kommunens ägo

En lagändring har gjort att kommuner kan ta över ägandet av övergivna skrotbilar.