DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>TVÅ BLIR ETT Målet är att Svinryggens deponi och Ålands problemavfall Åpab fusioneras och att avfallshanteringen åter blir kommunal i bolagens regi i Jomala Ödanböle. Det privata närapå-monopol som Ålands renhålning har ska brytas.

Ska bli billigare lämna hushållsavfall

Kommunerna ska återta makten över hushållens avfall genom de två helägda bolagen Svinryggens deponi och Ålands problemavfall Åpab.

Transportmonopolet ska brytas och hanteringen bli billigare.
Målet är klart utstakat i kommunförbundet Mises renhållningsplan fram till 2024, och där står det att den nya organisationen ska vara klar att tas i bruk 2017, alltså om två år.

Den viktigaste nyheten är att kommunerna håller på att ta tillbaka kontrollen över insamlingen och omlastningen av avfall från både hushåll och företag. Dagens situation med Ålands renhållning som har i det närmaste monopol på insamling och borttransport av avfallet måste brytas, anser kommunerna. Det privata bolaget kontrollerar i dag cirka 90 procent av den åländska avfallsmarknaden.

Om hanteringen sker i kommunal regi via aktiebolagen Svinryggens deponi och Ålands problemavfall Åpab blir det möjligt för invånare i alla kommuner att nyttja det gamla deponiområdet i Jomala Ödanböle för alla slag av avfall för en billigare peng än i dag.

På sikt ska också de båda aktiebolagen slås ihop till ett för att göra organisationen så enkel som möjligt.

Läs mer i papperstidningen!