DELA
Foto: Jonas Edsvik

Skattskyldiga kan begära omprövning

I början av september kan skattskyldiga begära omprövning av fastighetbeskattningen, vilket konstaterades under Ålands skattebyrås diskussion med landskapsregeringen i fredags.
Hundratals åländska fastighetsägare har fått högre värderade fastigheter. Detta på grund av mark som tidigare har varit felregistrerad som impediment. Det vill säga mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk. Impedimentmark kan endast finnas i samband med ett aktivt jord- eller skogsbruk.

– Vi på skattebyrån önskar att markägare och kommuner som har funderingar över fastighetsbeskattningen tar kontakt med oss, säger Maria Sagulin, skattedirektör på Ålands skattebyrå.

Efter att den ordinarie fastighetsbeskattningen har slutförts i början av september kan skattskyldiga begära omprövning. Man har tre år på sig att begära omprövning efter att beskattningen har slutförts.

– Tillsammans med omprövningsbegäran kan man ansöka om verkställighetsförbud. Då kan man få uppskov av skatten tills fallet har avgjorts, säger Sagulin.

Sagulin vill ändå påminna om att ifall beslutet blir till den skattskyldiges nackdel, blir man tvungen att också betala skattens ränta.

– Rekommendationen är att betala in skatten vid förfallodatumen, men det är upp till kunden att fundera på vilket som är bättre. Skatten fås tillbaka ifall korrigeringen går igenom.

Läs mer i måndagens Nya Åland!