DELA
Foto: Jonas Edsvik

Oppositionen gör nytt försök med fastighetsskatten

Bert Häggblom (Ob) har som första undertecknare lämnat in en ny lagmotion till lagtinget angående fastighetsskatten. I motionen föreslås att skatt inte ska bäras upp för mark som överstiger en hektar om den inte betraktas som tomtmark.

Landskapsregeringens lag i frågan fick avslag i lagstiftningskontrollen tidigare i år, eftersom den ansågs vara för öppen och riskera leda till godtycke. I den nya lagmotionen föreslås att befrielse av skatt inte ska vara beroende av en kommuns bedömning, utan stiftas som lag.

Lagmotionen föreslår även – till skillnad från det tidigare lagförslaget – att förändringen ska bli permanent. I förslaget ingår att den ska tillämpas retroaktivt.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!