DELA
Foto: Stefan Öhberg
Att enbart överklaga en dom räcker inte för att komma undan statens krav på att betala in kringgångna skatter eller förverkningskrav efter brott.

Skatteförvaltningen har nu hittat felet

Skatteförvaltningen har nu hittat orsaken till att felaktig skattebrev skickades ut.