DELA
Foto: Erkki Santamala

Ska uppmana kompostbolaget att sluta bygga

Byggarbetena på Ålandskompostens område måste genast upphöra eftersom bygglov saknas.

Det beslutet fattade byggnadstekniska nämnden i Sund i måndags.
Trasslet kring Ålandskompostens om- och utbyggnad på anläggningen i Gunnarsby fortsätter. Inför nämndens möte i måndags hade två kompostgrannar via sitt juridiska ombud Bertil Zetter begärt att nämnden omedelbart ska vidta åtgärder för att förhindra att kompostbolaget från att fortsätta bygga trots att bygglov krävs.

Den 11 juni lämnade Ålandskomposten in en bygglovsansökan för en värmecentral i befintlig komposteringsbyggnad. Ansökan konstaterades vara bristfällig och byggnadsinspektör Erik Nordback begärde kompletteringar. Förra veckan inspekterade han bygget för tredje gången.

Hans förslag på nämndmötet var att nämnden ska uppmana kompostbolaget att omedelbart upphöra med de verksamheter som fordrar bygglov och att understryka att byggverksamheten kan fortsätta först då det finns ett sådant.

Ledamoten Ulla-Britt Dahl föreslog att byggverksamheten inte ska stoppas då bygglovsansökan lämnats in men förslaget fick inget understöd. Tony Ek stödde byggnadsinspektörens förslag som vann.

Innan beslutet verkställs ska det ha vunnit laga kraft. Besvärstiden är 30 dagar.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!