DELA

Ny lösning ges för Ålandskomposten

– Förkastligt, säger diplomingenjör Carl-Gustav Flink om de nuvarande planerna för Ålandskomposten.

Han föreslår en helt ny lösning för anläggningen.

De planer på som finns för kompostanläggningen i Gunnarsby håller inte ekonomiskt enligt Carl-Gustav Flink.

– Entreprenören har erfarit att ingen kommun är beredd att betala 50 euro kubikmetern för kompostjorden, ett överpris på 30 euro jämfört med marknaden, skriver han i en skrivelse till landskapet.

– Entreprenörens nuvarande idé är att banta ned utbyggnaden till det allra nödvändigaste, besparingar på cirka en miljon euro. Tillverkaren av komposttrumman har erbjudit sig att ta emot slutprodukten, utan tillsats av jordmaterial, till en låg kostnad.

Enligt Flink finns ett förslag om att använda komposten som anläggningsjord i Roslagen i Sverige.

– Undertecknad anser att det är förkastligt att en landskapsregering som förklarat sig vara en hållbarhets- och kretsloppsregering medverkar till att exportera den halvfärdiga komposten som jordmaterial.

Flink föreslår att man tillsätter en kommitté med vice lantrådet Camilla Gunell (S) som ordförande och representanter för bland annat Ålands näringsliv, kommunförbundet och entreprenörer som är beredda att investera. Han lämnar också, genom sitt bolag Terrana, en offert på 50 000 euro för att planera en, enligt honom, hållbar, kretsloppsanpassad och ekonomisk anläggning med en slutprodukt för den lokala marknaden.