DELA
Foto: Joakim Holmström

”Sätt i en växel till”

Kriget har stor inverkan på den globala livsmedelsmarknaden och har återverkningar även på Åland.