DELA

Klimatlag helt rätt i tiden

Först nu då det grymma och oförsvarliga ryska anfallskriget i Ukraina går in på sin tredje månad har EU kommit närmare ett importstopp av rysk energi. Det är självfallet illa att det krävs ett invasionskrig för att förstå faran i beroendet av fossil energi. Klimatrapporter har ju sedan länge hissat varningsflaggan. Den senaste klimatrapporten från IPCC pekar tydligt på att utsläppen måste minska om vi ens ska ha en chans att erbjuda en beboelig planet till våra barnbarn.

Detta var egentligen tydligt redan efter det senaste klimattoppmötet i Glasgow – då världen enades om att utsläppen måste minskas ytterligare.

Och det gäller alla. EU har orsakat 22 procent av världens utsläpp och dess klimatpolitik kommer att leda till en 3 graders uppvärmning. Men EU-kommissionens viceordförande, socialdemokraten Frans Timmermans åkte tillbaka till Bryssel och meddelade att EU inte alls skulle förnya sina klimatmål.

Hållbart initiativ har arbetat hårt i Nordiska rådet för att Norden ska steppa upp sitt klimatarbete. Nu är det Mittengruppens gemensamma hållning. Men strävan till mer ambitiösa nordiska klimatmål har bromsats upp av den partigrupp som ofta säger sig vara en progressiv kraft – socialdemokraterna. Vi hade haft majoritet annars.

EU:s nya åtgärdspaket för att fasa ut beroendet av fossila bränslen – REpowerEU – lanserades i kölvattnet av kriget i Ukraina. Paketet medför en markant ökning av de redan lagda målsättningarna. Bland annat ska produktionen av vind- och solkraft tredubblas. Till åtgärderna hör också att stimulera grön vätgasproduktion, effektivisera energianvändningen samt installera fler värmepumpar.

En stor ironi med REpowerEU är att man glömmer ett annat betydelsefullt icke-förnybart bränsle – uranet. Det är rätt märkligt att det dyker upp debattörer som vill ha mer kärnkraft för att göra sig oberoende av rysk energi. Sverige importerar 50 procent av uranet från Ryssland. Det statligt ägda Rosatom är investerare och byggmästare bakom många nya kärnkraftsprojekt i EU de senaste åren, bland annat i Finland. Ska vi på allvar bryta beroendet av rysk energi kan vi inte se genom fingrarna med uranet. Också det är ett säkerhetspolitiskt vapen i Kremls händer.

EU-kommissionen har länge arbetat med att definiera vilka energislag som är hållbara och inte i den så kallade taxonomin. Förslaget att ge grönt ljus för investeringar i den fossila gasen är särskilt bekymmersam. En studie gjord av Climate Action Network visar att naturgasen behöver fasas ut helt senast 2035 för att EU ska klara av Parisavtalets 1,5-graders mål. Till dess behövs en nedtrappning, inte en ökning. Utsläppsbudgeten är helt enkel för snäv för mer gas.

Vi kan alltså inte blint lita på EU för att göra oss oberoende av fossil energi och ställa om till ett hållbart samhälle. Svårigheten för EU och Norden att sätta upp tillräckliga mål och åtgärder motiverar oss på Åland ytterligare att ta fram en egen klimatlag. Inte heller ska de åländska finansiella styrmedlen rakt av kopplas till EU:s taxonomi, något som röster från oppositionen flera gånger framfört. Det vore att vattna ur det åländska hållbarhetsarbetet som är långt mer ambitiöst i sina fyra hållbarhetsprinciper och sju strategiska utvecklingsmål.

Vi ska självfallet dra nytta av alla de fördelar som kommer från EU, men inte förledas att tro att det räcker om vi faktiskt menar allvar med omställningen.

SIMON HOLMSTRÖM
LAGTINGSLEDAMOT (HI)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp