DELA
Foto: Andreas Dienert

Sänkt fiskekvot slår hårt mot Åland