DELA
Foto: Henrik Trygg/Stockholm Media Bank
Stockholm har ökat kraftigt som mål för tjänstemännens resor.

60 destinationer för landskapsresorna

En gång till vardera Wien, Bratislava, St Petersburg, Edinburgh och Krakow, men 139 gånger till Helsingfors och 112 till Stockholm. Nya Åland har kartlagt landskapstjänstemännens resor under 2019, med sammanlagt 60 stycken resmål.