DELA
Foto: Stefan Öhberg
Roger Höglund (C) är enig med John Holmberg (Lib) om att det offentliga borde fungera som en konjunkturutjämnande faktor för byggbranschen och satsa på att bygga och renovera under lågkonjunktur.

Samsyn om att stimulera byggbranschen

Det offentliga ska bygga och renovera när byggbranschen lider av lågkonjunktur. Det är John Holmberg (Lib) och finansministern Roger Höglund (C) helt eniga om. Ministern ser också en möjlighet att samlokalisera myndighetsverksamhet till postens tomma lokaler i Sviby.