DELA
Foto: Stefan Öhberg
Roger Höglund (C) är enig med John Holmberg (Lib) om att det offentliga borde fungera som en konjunkturutjämnande faktor för byggbranschen och satsa på att bygga och renovera under lågkonjunktur.

Samsyn om att stimulera byggbranschen