DELA
Foto: Jonas Edsvik

Bråk efter förslag om ändrade turlistor

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) anser att infrastrukturminister Christian Wikström (Obs) borde ha lyft upp ett förslag för turlistor i skärgårdstrafiken i landskapsregeringen innan det skickades ut på remiss till kommunerna.

Lagtingsledamot John Holmberg (lib) kritiserade i en insändare i veckan landskapsregeringen för att ha kört över lagtinget och finans- och näringsutskottet med sitt förslag om ändrade turlistor för skärgårdstrafiken.

Förslaget skickades ut på remiss till berörda kommuner inför sommaren och innehåller bland annat ett förslag om indragen trafik på tvärgående linjen på tisdagar och onsdagar. John Holmberg ansåg att det här gick emot vad som diskuterats i finans- och näringsutskottet.

Infrastrukturminister Christian Wikström som skickade ut förslaget på remiss håller inte med Holmbergs kritik.

– Det är herr Holmbergs egna perspektiv och åsikter och de går inte att finna i utskottets betänkande. Där står det att transporten är viktigt för näringslivet och att den ska finnas hela året, men det handlar mest om att markera mot en nedläggning av tvärgående för ett halvår. Det är inte en uppmaning att inte göra något med turlistorna.

Lantrådet kritisk

Lantrådet Veronica Thörnroos kritiserar tillvägagångssättet för hur Christian Wikström skickade ut förslaget. Hon menar att det först borde ha lyfts upp för diskussion i landskapsregeringens plenum, där potentiellt kontroversiella frågor först ska diskuteras.

– När det gäller skärgårdstrafiken är det en känslig fråga. Grundprinciperna ska diskuteras i landskapet först.

– Det är en fyraårig turlista, ett grunddokument med själva riktlinjerna, det ska man diskutera. Tillvägagångssättet är helt fel och vissa delar av innehållet stöder jag inte heller.

Christian Wikström anser att frågan redan har diskuterats.

– Som jag ser det har det diskuterats i offentligheten tidigare. Vi har haft överläggningar om det här och det har diskuterats i lagtinget. Ganska tydligt att det är det här vi har pratat om.

Fiskeodling

De indragna turerna kan ses som ett slag mot fiskodlingsindustrin på Föglö.

– När det gäller den tvärgående linjen och subventionerna som ges till fiskeindustrin, menar jag att det är fel. Det är fel ur ett ekonomiskt perspektiv, vi behöver spara någonstans. Då är det bättre att spara där istället för att spara på sjukvård och skola.

Christian Wikström säger också att det är orättvist då den offentliga sektorn inte borde prioritera enskilda bolag.

– Det finns privata alternativ. Föglöfjärden kan man också använda och passar inte det kan man köpa in färjeturen till faktiskt pris.

Inte talats vid

Lantrådet och infrastrukturministern har ännu inte talat om saken och det lär hända först nästa vecka.

– Det är som det är. Förslaget följer inte våra interna riktlinjer om dokument av den här karaktären. Det blir stor oro i skärgården som ingen är betjänt av, säger Veronica Thörnroos.

När det kommer till förslaget är sista ordet ännu inte sagt.

– Det är viktigt att poängtera att det inte är ett beslut utan ett förslag på remiss. Det är ett förslag på turlistor som behandlas och beslut fattas i plenum. Det är ganska vanligt att det blir justeringar efter att det varit på remiss, säger Christian Wikström.