DELA

Samhällets ursäkt till vanvårdade barn

I september hålls en ceremoni där talman Britt Lundberg ber alla de drabbade om ursäkt för att samhället inte ingrep i den vanvård som de utsattes för som barn främst på Stiftelsen Hemmet i Lemland..

Det här är en del av det beslut som landskapsregeringen fattade i går utifrån vanvårdsrapporten som samtidigt blev offentlig.

I rapporten berättar sex personer om den barndom de förlorade under tiden på barnhemmet under åren 1953-71, om den fysiska misshandel de fick utstå, om de verbala kränkningar och hot som kantade deras vardag och om isoleringsstraffen de tvingades utstå.

Men värre ändå var att de kände sig övergivna av alla, inte minst av samhället som inte ingrep trots att vanvården måste ha varit känd också utanför Hemmets väggar.

Får upprättelse

Nu ska de – och också de som valt att inte berätta öppet om vad de varit med om – alltså få upprättelse av samhället som inte tog sitt ansvar för barnen då.

Det görs för det första genom att rapporten offentliggörs och vanvården mot barnen erkänns och för det andra genom upprättelseceremonin.

– Och som tredje del i beslutet ska 30 000 euro avsättas för projekt som går ut på att öka kunskapen i barnskyddsfrågor i dag så att inget barn ska behöva uppleva det här igen, sa vikarierande socialminister Wille Valve som medverkade vid presentationen.

Rapporten har sammanställts av forskaren Sanna Roos, filosofie doktor i psykologi.

Läs hela rapporten här