DELA
Foto: Jonas Edsvik
Sjökvarteret fick sin efterfrågade borgen från Mariehamns stad – och stadsstyrelsen ska nu utreda om stiftelsen verkligen kan ”slå i taket” för EU:s stödsystem över huvud taget.

Ny borgen till Sjökvarteret

Stadsfullmäktige bestämde på tisdagskvällen att Stiftelsen Sjökvarteret skulle beviljas fortsatt borgen för en checkkredit. Samtidigt fick stadsstyrelsen i uppdrag att utreda vad som egentligen gäller rent generellt beträffande ekonomiskt stöd till Sjökvarteret.