DELA
Foto: Jonas Edsvik

Säger nej till specialrevision

Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander anser att ingen specialrevision behövs om hamnbolaget.

– Jag tror inte man hittar särskilt mycket som skulle leda till en annan behandling än den vi nu ska ha.

Avsikten är att stadsstyrelsen ska inom kort behandla den revisionspromemoria som gavs när stadens räkenskaper för fjolåret summerades och där närståendeproblematiken i hamnbolaget uppmärksammades.

– Det finns ingen anmärkning om något fel, bara att problematiken ska hanteras så att det inte finns risk för att utomstående kan tro att någon leverantör får fördelar framom någon annan, säger Tage Silander.

Han ifrågasätter stadsdirektörens krav på specialrevision av hamnbolagets verksamhet eftersom det ju är stadens revisor som påpekat de brister som uppdagats.

– Kan man hitta mera än vad revisorn hittills hittat? Uppenbarligen finns det någon som tror det. Jag tycker att man ska lita på en auktoriserad revisor, säger han som själv är revisor.

Vad säger du om DKCO:s rapport?

– Det är jättebra att hamnbolagets styrelse tar revisorns påpekanden på så stort allvar som man gjort. Det här har verkligen skakat om bolaget och man ville få klarhet i vad som gått fel, vem som har ansvar för det och hur det har rättats till. Det är bra att styrelsen begärt juridisk hjälp att göra rätt tolkning.

Läs mer i måndagens Nya Åland!