DELA
Foto: Privat

Så ska kriser samordnas på nordisk nivå

Arktis, EU, Östersjöområdet och gemensam krishantering stod på agendan när nordiska politiker träffades i går. Från Åland deltog lantrådet Veronica Thörnroos (C) och minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) i olika möten vid Nordiska Rådet.