DELA
Foto: Privat
Samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson (längst till höger) med representanter för det nordiska civilsamhällsnätverket. De diskuterade bland annat nordisk syn på krissamarbete i spåren av coronapandemin.

Så ska kriser samordnas på nordisk nivå

Arktis, EU, Östersjöområdet och gemensam krishantering stod på agendan när nordiska politiker träffades i går. Från Åland deltog lantrådet Veronica Thörnroos (C) och minister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) i olika möten vid Nordiska Rådet.