DELA
Foto: Jonas Edsvik

Så ska EU:s öar återhämta sig

Öarna inom den Europeiska unionen har haft säregna utmaningar under coronapandemin. Deras unika sits kan komma att beaktas i EU:s återhämtningspaket.

Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew Europe) har i veckan träffat EU-kommissionens exekutiva viceordförande Margarete Vestager i samråd med presidiet för Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för Hav, floder, öar och kustområden (Searica) för att diskutera öarnas utsatthet både ekonomiskt och medicinskt under covid-19-krisen.

– Vestager hade god sakkunskap om öarnas tillstånd och hur ö-ekonomiernas återhämtning kunde underlättas, skriver Torvalds i ett pressutskick.

”Grön och digital övergång”

Under utbytet med viceordföranden lyfte Torvalds upp Ålands särdrag och de ekonomiska utmaningarna i kölvattnet av krisen.

– Turismen på öarna i Norden har kunnat förändras förtjänstfullt genom inrikesturism även om det inte ersatt den internationella turismen. Ser man på Åland har krisen ändå drabbat rederinäringen, en av de stora arbetsgivarna då trafiken ju i normala tider är mellanstatlig. Att rederierna genomlever en stor kris är något som kommer att ha implikationer långt in i framtiden och kommer också påverka den gröna övergången inom sektorn.

Torvalds poängterar att den ekonomiska återhämtningen inte bara ska bygga på att få ekonomin tillbaka till det vad den en gång varit utan ska också vara en grön och digital övergång.

– Det är något som i det långa loppet utvecklar ekonomin till att vara mera resilient och inte bunden av endast en sektor, något man lyckats med på Åland och till exempel Bornholm. På dessa öar har man lyckats utveckla industrin så att det finns ett digitalt ben att stå på, vilket borde göras också på andra öar i EU.

”Bygga bro”

Vidare diskuterades hur återhämtningspaketets medel kan användas och om kommissionen kommer att gå in för att förlänga de temporära undantagsreglerna för statsstöd, något som påverkar transportsektorn till och från öarna.

– Återhämtningspaketet ska bygga en bro mellan kristiden och framtiden. De temporära undantagsreglerna i statsstödsregelverket ska fungera som första hjälpen, men särdragen öarna har inom unionen, kan också komma att tas i beaktande i den kommande revideringen av regelverket.

Diskussionen med viceordförande Vestager kring öarnas återhämtning fortsätter brevledes.

 

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp