DELA
Foto: Niclas Nordlund
Christina Karlsson från äldreomsorgen och miljösamordnare Ulf Simolin jobbar på olika fronter med klimatanpassning i staden.

Så förbereder sig stan för klimatförändringarna

Handlingsplan för värmeböljor, skyfallskartering och klimatanpassade avloppssystem. Det är några av de sätt som Mariehamns stad förbereder sig för ett förändrat klimat med mer extremväder.