DELA
Foto: Jonas Edsvik

Vikariepengar bordlades

MARIEHAMN Stadsstyrelsen bordlade initiativet om 10 000 euro i extrapengar för att Trobergshemmet ska kunna anställa vikarier fram till årsskiftet.

Som orsak till bordläggningen anges tidsbrist eftersom stadsstyrelsen hade en lång ärendelista i går kväll.

Stadsdirektören hade föreslagit inför stadsstyrelsen att den beredning som kanslichefen gjort räcker och att inga extra pengar skulle beviljas.

I beredningen hänvisas till gällande styrdokument och konstateras att det är socialnämnden som fördelar de pengar som står till buds och att det skulle vara mot principerna om stadsstyrelsen beviljade pengarna.

I beredningen påpekas att socialnämnden inte har anhållit om extra pengar för vikarier och att det finns risk för att formella beslutssystem ersätts av informella kanaler ifall stadsstyrelsen hade sagt ja.