DELA
Foto: Stefan Öhberg

Treskiftesschemat kan ha äventyrat vården

– ÅMHM konstaterar att det på basen av de fakta som framkommit i ärendet inte kan uteslutas att införandet av treskiftesschema kan ha påverkat klientens/patientens rätt till god vård i enlighet med klientlagen och patientlagen.