DELA
Foto: Joakim Holmström

Röstning om tjärasfalt och discgolfbanan

Infrastrukturnämnden i Mariehamn på sitt senaste möte ja till en kostnad på upp till
310 000 euro för att omhänderta en del av tjärasfalten i Ödanböle.
Vad gäller utbyggnaden av discgolfbanan blev det omröstning mellan tre olika förslag.