DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ros och ris för nya sociallagen

Ålands Handikappförbund, med cirka 4 700 medlemmar, är positivt till förslaget till ny socialvårdslagstiftning. Men kommunerna befarar att tidtabellen är alltför snäv och att kostnaderna ökar.
Totalt lämnades 41 remissvar in.

Kommuner och intresseorganisationer har under den senaste tiden haft fullt upp med att gå igenom förslaget tilll ny socialvårdslag – en av flera förnyade lagar – som landskapsregeringen sänt ut på remissrunda.. Efter att tiden förlängdes var det till slut så många som 41 remissinstanser som gav utlåtande.

Ålands Handikappförbund, en av de största remissinstanserna eftersom medlemsföreningarna tillsammans inbegriper nästan 5 000 personer, är nöjd med att förslaget nu är klart.

Så här säger Handicampens verksamhetsledare Susanne Broman:

– Vi har frågat efter den här lagen ända sedan 2015 när riket uppdaterade sin socialvårdslag. I grunden är vi väldigt positiva till lagförslaget som bygger på förebyggande arbete och tidiga insatser och som öppnar för ett helt nytt tänkesätt, med fokus på individen och lågtröskelservice, som i ett längre perspektiv leder till att pengar kan sparas.

Däremot är det negativt att den nya lagen inte går in för en dygnet runt-socialjour.

– Det som föreslås är en jour på kontorstid då det kan vara svårt att få kontakt med en socialarbetare som i vissa fall har telefontid kanske två timmar per dag. Här hamnar ålänningarna i ett sämre läge.

Läs mer i fredagens Nya Åland!