DELA
Foto: Stefan Öhberg
Flaggningsföreskriften ska möjliggöra flaggning på självstyrelsedagen vid statliga inrättningar och ämbetsverk i år och nästa år.

Riket vill flagga för Åland

Inrikesministeriet vill hissa Ålands flagga i samband med självstyrelsedagen 9 juni och har bett om synpunkter från landskapsregeringen.