DELA

Webb-tv: Resultatet överraskade inte Vårdöbor

Vad var det vi sade?

Så kunde man sammanfatta Vårdöbornas reaktion på de preliminära provresultaten.

Samtliga Vårdöbor Nya Åland träffade på Vårdö i går är eniga. De preliminära resultaten som det svenska konsultföretaget Projektengagemang har tagit fram ger dem de stöd för att en ny bro måste byggas.

De preliminära resultaten visar att samtliga fyra pelare som bron vilar på är skadade (läs artikeln intill).

Vårdös kommunstyrelseordförande Jarl Danielsson är inte överraskad över resultatet.

– Det har funnit så många fel som har kommit tidigare, säger Jarl Danielsson.

Lönsamt

Vi träffar honom vid den omdebatterade bron där trafiken i dag löper i en riktning i taget och asfalten från gångvägen lyser med sin frånvaro.

Enligt Danielsson är det ”för jävligt” att man inte byggde bättre för 30 år sedan då bron byggdes.

Danielsson sticker inte under stol med att han vill ha en ny bro.

– Det är mycket mindre bekymmer och på lång sikt är jag övertygad om att det kommer att bli lönsamt för landskapet.

Vad betyder de preliminära resultaten för Vårdöborna?

– Det betyder att vi måste få en ny bro väldigt fort.

Vad förväntar du dig av politikerna som ska debattera frågan i lagtinget?

– Jag förväntar mig att de tekniska sakerna ska väga tyngre än politik.

I de kostnadskalkyler som landskapsregeringen har gjort har man inte, enligt Danielsson, räknat ut hur mycket pengar Vårdö förlorar på att den befintliga bron repareras och ersätts med till exempel en pontonbro som inte kan ta tunga transporter.

Dessutom oroar han sig för pendlarna.

– En reparation innebär väldigt stora trafikproblem för oss. Över hälften av Vårdöborna pendlar till fasta Åland och lärare pendlar till Vårdö.

I den lokala bybutiken håller Riitta Johansson med.

– De flesta vill ha en ny bro. Om man börjar renovera så undrar många hur Vårdöborna ska ta sig över till fasta Åland. Det finns de som säger att de flyttar bort om vi ska ha en pontonbro.

Om renoveringsalternativet vinner påverkas hela Vårdö, tror hon. Frågorna om hur bussar, tunga varutransporter till butiken och Hummelvikstrafiken ska löpa funderar hon över.

Också hon tror att renoveringsalternativet kan leda till att kostnaderna stiger.

– Att laga något som är så pass gammalt kostar säkert ännu mera än en bro.

Maken Kristian Johansson nickar och vill att arbetet med en ny bro kommer i gång så fort som möjligt.

– Jag är bara lekman, men det verkar orealistiskt att man skulle kunna renovera bron.

Göthild Andersson är överraskad över resultatet.

– Jag trodde inte det skulle vara så stora skador med tanke på vad de sade förut. Jag tycker det är skrämmande med tanke på all tung trafik som går över bron.

Att politikerna utreder i vilket skick bron är tycker hon är bra.