DELA
Foto: Jonas Edsvik

Inget skadestånd för trassel vid Vårdöbron

Landskapet avslår skadeståndsansäkan för det båttrassel som inträffade i somras vid Vårdöbron. Personen som har ansökt om skadestånd framförde sin fritidsbåt och körde i en tross under bron. Reparationerna av drev och propellrar uppgick till nästan 9 400 euro.

Personen menar att skyltningen inte var tillräcklig och att det har bidragit till skadorna. Landskapet menar i sin tur att skyltningen var tillräcklig och beslutar att avslå skadeståndsansökan.

– Landskapsregeringen kan konstatera att tydliga och synliga sjötrafikmärken fanns på båda sidor om bron i enlighet med trafikverkets instruktioner och regler, skriver landskapet i sin bedömning.

Landskapet bestrider anspråket i sin helhet.