DELA
Foto: Jonas Edsvik

Svackor i Vårdöbron försvinner

En läsare hörde av sig och frågade om två ”väl synliga svackor” i vägbanan på den nya Vårdöbron, som invigdes förra söndagen. Magnus Ahlskog, platschef vid brobygget, förklarar:

– Det beror på att det är lite kvar av brolockets överhöjning. Balkarna har inte satt sig så mycket som avsett.

När brobalkar levereras är de lite högre än vad de kommer att vara i det slutliga ledet. Skälet är att när bygget är klart och allt materiel är på plats tyngs balkarna ner så att de uppnår den planerade höjden.

– Så mellan stöden skjuter bron upp lite grann. Man ser det med ögat, men det påverkar inte funktionen eller hållbarheten på något sätt, säger Magnus Ahlskog.