DELA

Rekordodling för baljväxter i Finland

I Finland har ärtodlingen i år slagit rekord och arealerna har tiodubblats de senaste tio åren.På Åland odlas lite på 150 hektar av olika ärtor och bönor. I alla fall om man utgår från det som anmälts i åkerstödsansökan till EU för året 2023.
– Ärtor och bönor är väldigt bra grödor vilka tillför kväve till marken, säger rådgivare Knut H Andersson.

Mest odlas det foderärtor på Åland. Totalt 132, 26 hektar har anmälts i år. Det är även många som samodlar bönor eller ärtor med spannmål.

– Då odlar man de på samma fält. Ärtorna och bönorna får stadga av spannmålet och lägger sig inte vilket kan vara problematiskt vid tröskning. Efterföljande gröda får i sin tur mer kväve, säger Knut H Andersson på Hushållningssällskapet.

I Finland har man velat se mer inhemsk odlad protein för att göra jordbruksproduktionen mer självförsörjande. Det har gett resultat då odlingen av mat- och foderärtor nu slagit rekord. Över 40 000 hektar används för någon form av ärtodling. Det utgör två procent av Finlands utnyttjade jordbruksmark. Att odla inhemskt protein som kan användas för exempelvis foder och även agerar markförbättrare, intresserar många jordbrukare i spåren av Ukrainakriget och de höjda priserna på jordbruksvaror.

– Jag har hört en del lantbrukare som har djur som pratar om foderärtor. Det gör skillnad om man själv kan odla proteingrödor istället för att köpa in det. Med tanke på att gödselpriset i vintras varit rätt högt så är det kanske även effektivare att ha en ärt- eller bönväxt med i växtföljden som ger bättre förutsättningar till efterföljande gröda.

Bondbönor och åkerbönor är markförbättrande samt tillför kväve, medan ärtor är bra för att tillföra kväve till efterföljande gröda. Andersson ser utvecklingen mot mer inhemsk protein som odlas på Åland som positivt.

– Men det är som med allting, det ska inte gå till överdrift. Bönor och ärtor har också sjukdomar om man odlar det för ofta i växtföljden, det gäller att följa rekommendationerna i växtföljden.

Klimatsmarta baljväxter

Foderärta:132,26 hektar

Blandade grödor (proteingrödor + spannmål): 71,6 hektar

Sötlupin: 20,01 hektar

Blandning av ärt, bondböna, sötlupin, linser och spannmål: 6,14 hektar

Matärt: 3,07 hektar

Buskböna: 2,74 hektar (inkluderar haricot vert)

Trädgårdsärta: 1,8 hektar

Bondböna: 0,87 hektar

Bönor och ärtor brukar ofta kallas baljväxter och har mindre koldioxidavtryck än andra proteinkällor. Sen binder de också kväve från luften i symbios med bakterier och behöver egentligen inte kvävegödsel över huvudtaget.