DELA

Krismöte om jordbruket under torkan

Klockan nio på tisdagsmorgonen inledde Hushållningssällskapet ett krismöte vid Ålands landsbygdscentrum om sommartorkans konsekvenser för jordbrukarna.

Till mötet kom representanter från ÅMHM, Ålands producentförbund, landskapsregeringen, Dahlmans och Ålands trädgårdshall.
– Vi ska hålla en första diskussion om själva situationen, vad det är vi kan göra nu omedelbart, vad vi kan samarbeta med, och vad vi kan göra långsiktigt. Vi ska försöka få grepp om det nuvarande läget, sade näringsminister Camilla Gunell.

Frågorna som man tänkt diskutera berör foderfrågan för boskapsdjuren och vattensituationen för grönsaksodlarna.