DELA
Foto: Lauri Heikkinen - Statsrådets kansli

Regeringskälla: Ingen beredning om åländsk arbetspendling

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering beslöt förra veckan tillåta arbetspendling utan karantän mellan norra Finland och Sverige.
Någon motsvarande lösning för Ålands del är tills vidare inte i sikte.