DELA
Foto: Lauri Heikkinen - Statsrådets kansli

Regeringskälla: Ingen beredning om åländsk arbetspendling