DELA

Rederi Eckerö på plus ifjol

Rederi ab Eckerö presenterar i dag sin bokslutskommuniké för 2014.

Här är nyckeltalen i rapporten:
 3,0 miljoner passagerare (2,8 milj.) reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg vilket är fler än någonsin tidigare
 Ro-ro-verksamheten lider av en svag marknad
 Omsättning 242,2 miljoner euro (243,3 milj. euro) och rörelseresultat 24,8 miljoner euro (3,0 milj. euro)
 Räkenskapsperiodens vinst 12,2 miljoner euro (0,5 milj. euro)
 Räkenskapsperiodens resultat påverkas positivt av engångsposter om 12,3 miljoner euro (-2,6 milj. euro)
 Affärsverksamhetens kassaflöde var 21,0 miljoner euro (14,2 milj. euro) och koncernens likviditet per den 31 december 2014 uppgick till 32,1 miljoner euro (28,0 milj. euro)
 Styrelsen föreslår en dividend om 1,50 euro per aktie

 

Läs mer i morgondagens Nyan!