DELA
Foto: Jeremic Slavoljub

Bättre men inte bra för Eckerökoncernen

Bättre halvår i år för Rederi ab Eckerö trots färre passagerare och fortsatt olönsam fraktverksamhet.

Det visar halvårsresultatet som presenterades i dag.

Det totala passagerarantalet sjönk med 2 procent jämfört med motsvarade period i fjol och uppgick under årets sex första månader till knappt 1,4 miljoner. De transporterade fraktenheterna på de två egna linjerna gick ner med 3 procent.

Försvagningen av den svenska kronan inverkade negativt på resultatet. Å andra sidan har bränslekostnaderna minskat jämfört med första halvåret i fjol.

Rörelseresultatet för de första sex månaderna förbättrades jämfört med motsvarande period i fjol och stannade på minus 0,2 miljoner euro.