DELA

Redan 2011 uppmanade Åland Finland att införa samtycke

Ett initiativ från Ålands lagting 2011 har lyfts upp som bakgrund i den första utredningen om samtycke från justititeministeriet 2012.
Åland uppmanade då riket att revidera sexualbrottslagstiftningen och bland annat införa rekvisit för samtycke.