DELA
Den 19 april 2011. Nya Åland rapporterar att lagtinget klubbat en hemställningsmotion till riksdagen om modernare strafflagstiftning för sexualbrott. Alla lagtingspartier hade skrivit under. Nu närmar sig lagen verklighet.

Redan 2011 uppmanade Åland Finland att införa samtycke

Ett initiativ från Ålands lagting 2011 har lyfts upp som bakgrund i den första utredningen om samtycke från justititeministeriet 2012.