DELA
Foto: Joakim Holmström

Positiva svar till ny självstyrelselag

Både lag- och kulturutskottet och självstyrelsepolitiska nämnden ställer sig positiva till den föreslagna ändringen av självstyrelselagen. Det framkommer av det utlåtande som gavs av nämnden till utskottet i dag.

Nämnden skriver att  ”trots att det nya ekonomiska systemet inte motsvarar lagtingets och landskapsregeringens önskemål i fråga om en utökad ekonomisk autonomi anser nämnden att lagtinget, mot bakgrund av löftet om en ökad grundfinansiering om ca 10 miljoner euro per år, för sin del ska godkänna förslaget till lagen om ändring av självstyrelselagen för Åland”.

Lagtinget behandlar frågan i plenum nästa vecka.

Läs mer i fredagens Nyan!