DELA
Foto: Erkki Santamala
Stadsstyrelens har granskat tre alternativ för hur stadens ekonomi kan utvecklas de närmaste åren. I arbetet med nästa års budget prioriterar styrelsen ett ”realistiskt” scenario som ger ett underskott på drygt 4,8 miljoner.arkiv

”Realistiskt” scenario för stadens ekonomi

Optimistiskt, realistiskt och pessimistiskt.