DELA

NyanPlay: Planer för Lilla Holmen på barnens vis

De kikar. De funderar. Och de ritar. Nu engageras förundervisningsbarnen på daghemmet Blåbäret i Mariehamn i den framtida utformningen av friluftsområdet Lilla Holmen.

– Det här är ett fint sätt att få barnen att känna att de kan påverka, säger föreståndare Christian Eriksson.

Här ovan kan du se i klippet vad några av barnen har för önskemål om Lilla holmen. I måndagens Nya Åland finns ett stort reportage från planeringsarbetet på Blåbäret.

Idé i nämnden

– Alla barn känner till Lilla Holmen. Idén att få med dem i planeringen väcktes i nämnden. Sen tog jag kontakt med skolorna. Det är högst relevant att söka information om barnens synpunkter, eftersom det finns mycket aktiviteter för dem på Lilla Holmen. I vårt uppdrag ligger också att de som berörs ska få komma till tals i planeringsprocessen. Nu får vi in synpunkter ur ett brett perspektiv som förhoppningsvis kan leda till någonting mycket bra, säger Mariehamns infrastrukturdirektör Kai Söderlund till Nya Åland.

Bernt Josephson
redaktion@nyan.ax